Przeprowadzki-Blog.pl

Prawdziwe doświadczenia autora

Miej dzisiaj wspaniały dzień!

Odtłuszczenie powłoki lakierniczej taksówki bagażowej

Odtłuszczanie ma na celu usunięcie z powierzchni metalowych, przeznaczonych do malowania, przede wszystkim wszelkich smarów i olejów oraz roztworów soli i zanieczyszczeń mechanicznych. Metodę tę stosuje się szczególnie w przypadku elementów stalowych przeznaczonych do piaskowania, do powłok konwersyjnych oraz elementów nie pokrytych rdzą i zgorzeliną. Odtłuszozanie można przeprowadzić w rozpuszczalnikach organicznych, roztworach alkalicznych lub kąpielach emulsyjnych. Ze względu na różnorodność zarówno zanieczyszczeń, jak i procesów technologicznych mogą być stosowane różne metody odtłuszczania: natryskowa, zanurzeniowa lub ręczna. Czynnikiem zwiększającym efektywność odtłuszczania jest temperatura. Odtłuszczanie rozpuszczalnikowe. Odtłuszczanie w rozpuszczalnikach organicznych jest jedną z najstarszych metod stosowanych w przemyśle samochodowym. Stosowane są tu takie rozpuszczalniki, jak:

  • benzyna,
  • nafta,
  • antykor,
  • czasami trójchloroetylen i czterochloroetylen.

images-1Rozpuszczalniki powinny charakteryzować się dużą zdolnością rozpuszczania zanieczyszczeń, niepalnością, brakiem własności toksycznych oraz niską ceną. Żaden z rozpuszczalników organicznych nie spełnia równocześnie tych wymagań, dlatego coraz częściej wprowadza się kąpiele alkaliczne lub emulsyjne. W przemyśle samochodowym stosuje się odtłuszczanie organiczne do usuwania dużych ilości smarów i olejów; po odtłuszczaniu w rozpuszczalnikach organicznych należy dodatkowo odtłuścić je w kąpielach alkalicznych. Odtłuszczanie można przeprowadzać różnymi metodami, na przykład przez pocieranie ręczne szmatami lub pędzlem oraz zanurzenie w rozpuszczalniku na gorąco lub zimno, są też stosowane metody kombinowane, jak system zanurzenie para lub zanurzenie natrysk-para. Odtłuszczanie ręczne jest pracochłonne i mało efektywne, ale proste w wykonaniu. Stosowane jest przede wszystkim jako zabieg poprzedzający oczyszczanie właściwe oraz w przypadkach, w których nie jest możliwe zastosowanie innego sposobu odtłuszczania. Odtłuszczanie zanurzeniowe jest bardziej efektywne, lecz wymaga wanien zaopatrzonych w odpowiednie urządzenia wentylacyjne.

Bardzo korzystne jest zanurzanie przedmiotu kolejno w dwóch lub w trzech wannach. Wadą tej metody jest gromadzenie się zanieczyszczeń w wannie. Odtłuszczanie w parach polega na umieszczeniu oczyszczonych przedmiotów w parach rozpuszczalnika, które stykając się z chłodniejszym przedmiotem ulegają wykropleniu na jego powierzchni, rozpuszczają zanieczyszczenia i spływają razem z nimi z odtłuszczonych powierzchni. Metoda ta umożliwia dokładne odtłuszczanie miejsc trudno dostępnych. Wadą tej metody jest możliwość pozostawienia na przedmiocie zanieczyszczeń zbyt silnie przylegających do powierzchni. Odtłuszczanie kombinowane jest najbardziej efektywnym sposobem odtłuszczania w rozpuszczalnikach organicznych. Metody kombinowane polegają na połączonym działaniu cieczy i pary. Odtłuszczanie tą metodą wykonuje się w specjalnym agregacie, w którym zanurza się kolejno przedmioty we wrzącym ciekłym trójchloroetylenie, a następnie zimnym i pozostawia się przez pewien czas w parach rozpuszczalnika. Postępowanie takie, połączone z dodatkowym natryskiem przedmiotów znajdujących się w parach, polepsza znacznie odtłuszczanie wskutek mechanicznego współdziałania z gorącą cieczą podczas zanurzania lub natrysku. Odtłuszczanie w roztworach alkalicznych. Odtłuszczanie w roztworach alkalicznych jest główną metodą przygotowania powierzchni przed fosforanowaniem lub trawieniem, a również przed gruntowaniem, jeśli powierzchnia przeznaczona do malowania jest wolna od rdzy i zgorzeliny.